Pistolskytte 


HPSK är verksamma inom de flesta grenar inom ramen för sporten.

Sporten delas in i ett antal olika discipliner, naturligtvis handlar det alltid om pression, säkerhet och regelverk. Banskytte är den gemensamma beskrivningen men det slutat inte där. I vissa grenar ska man på kort tid prestera ett resultat i ett antal tavlor på olika avstånd man vet inte säkert var målen dyker upp i andra grenar ska man på förhållandevis långt avstånd se till att träffa locket på snusdosa med 5-6 träffar.

Svartkrutsskytte
Inom HPSK är vi många som tränar och tävlar med utrustning så som den fungerade förr. Svartkrutsskytte är en unik gren man använder inte patroner man laddar med krut & kula och fyrar av med via slaglås, flintlås eller luntlås. 

Följ oss på